Consell Escolar

Membres

Després de les eleccions del novembre de 2019 el Consell Escolar queda composat de la següent manera:

President: Jordi Mauri, director
Representants de les famílies:  Roger Bellavista, Cristina Benítez, Marta Martínez i Fidel Jurjo (designat per l'AMPA)
Representants dels alumnes: Alba Sillero i Andreu Font.
Representants dels docents: Carol Estudillo, Cristina Salas, Mònica Gorgas i Lídia Llenas.
Representant dels no docents: Montse Grané
Representants de la titularitat: Narcís Frigola (titular), Ramon Bosch (designat per la titularitat) i Sílvia de Gea (designada per la titularitat)

Secretària del Consell:  Lídia Llenas.
Persona designada per la igualtat d'oportunitats: Sílvia de Gea

Acords

01/1920


Convocatòria n.: 01/1920
Dia: 21/10/19  
Hora: 19,10-21,00
Lloc: Superaula de Primària
Convocada per: Jordi Mauri
Convocats: Roger Bellavista, Fidel Jurjo, Cristina Benítez, Marta Martínez, Carol Estudillo, Cristina Salas, Mònica Gorgas, Lídia Llenas, Montse   Grané, Alba Sillero, Andreu Font, Jordi Mauri, Sílvia de Gea, Ramon Bosch i Narcís Frigola.
Convidats: Olga Goset i Imma Martínez

Ordre del dia: 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Aprovació del Programació Anual 2019-20 a l’etapa d’EI-EP: (Olga G.)
 • Presentació dels canvis en els equips de treball
 • Presentació dels canvis en les activitats educatives de caràcter ordinari i/o extraordinari (activitats complementàries, sortides culturals i estades d’aprenentatge, festes internes…)
 1. Aprovació del Programació Anual 2019-20 a l’etapa d´ESO-BAT: (Imma M.)
 • Presentació dels canvis en els equips de treball
 • Presentació dels canvis en les activitats educatives de caràcter ordinari i/o extraordinari (activitats complementàries, sortides culturals i estades d’aprenentatge, festes internes…)
 1. Aprovació de la Programació Anual 2019-20: aspectes globals de l’escola: (Jordi M.) 
 • Presentació dels objectius preferents: Programa educativo-pastoral Anual
 • Presentació de les activitats educatives de caràcter extraordinari: extraescolars i menjador
 • Calendari global del curs.
 • Breus apunts sobre el procés d’innovació pedagògica
 1. Aprovació de la subvenció de funcionament i explicació sobre la de vetlladors (Breu)
 2. Resultats proves de competències bàsiques curs 18/19 (el curs passat hi vam dedicar 30´ i els resultats segueixen sent bons/molt bons a nivell global. Tornarem a compartir l’anàlisi més exhaustiu a la primera reunió del proper curs. Cada 2 cursos punt llarg de l’ordre del dia)
 3. Pla estratègic (19/23)  (És un punt rellevant ja que el Pla estratègic es fa cada 4 anys.)
 4. Altres: 
 • Retorn trobada delegats i delegades (Alba i Andreu) 
 • Entrades i sortides famílies a l’escola (Cristina i tots)
 • Jornada intensiva divendres a l’ESO (seguir amb la reflexió conjunta, possible enquesta famílies, situació actual de l’horari a l’ESO…) 
 1. Proposta de calendari d’aquest consell pel curs 2018-19: març 2019 i de juny de 2019.
 2. Precs i preguntes*

*Si hi ha nous temes de fons o valorem que algun tema mereix més reflexió conjunta, els calendaritzarem per la propera trobada o valorem si en fem alguna extraordinària tots junts o una part del consell.

ACORDS: 

 1. Aprovació dels punts 1 al 5 de l´ordre del dia.
 2. Dates de les properes reunions

 

03/1819

Convocatòria n.: 03/1819
Dia: 17/6/19  
Hora: 19,10-21,00
Lloc: Superaula de Primària
Convocada per: Jordi Mauri
Convocats: Roger Bellavista, Fidel Jurjo,Cristina Benítez, Marta Martínez, Carol Estudillo, Cristina Salas, Mònica Gorgas, Lídia Llenas, Montse Grané, Alba Sillero, Andreu Font, Jordi Mauri, Sílvia de Gea, Ramon Bosch i Narcís Frigola.
Convidats: Olga Goset i Imma Martínez

Ordre del dia: 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
 2. Valoració del curs 2018-19 per part dels Caps d’Estudis de les etapes 
 3. Breu revisió dels objectius del curs 2018-19.
 4. Situacions d’alguns professors i noves contractacions.
 5. Aprovació quotes extraescolars
 6. Procés d’assignació d’alumnes i de matrícula pel curs 2019-20 (breu). Reflexió: “ara que omplim”.
 7. Aprovació del Calendari Escolar pel curs 2019-20 d’acord amb la proposta del Consell Escolar Municipal (proposta)
 8. Altres: estiu als Salesians, intercanvi amb Estocolm, batxillerat dual, prohibició ús telèfons i taquilles per tots els alumnes d’ESO (valoració)
 9. Proposta de calendari d’aquest consell pel curs 2019-20 (pendent de precisar i pactar)
 10. Precs i preguntes. Temes diversos.

ACORDS: 

 1. Aprovació quotes extraescolars. S´explica que un cop analitzades les dades cal que les quotes augmentin en un 3% i el consell ho aprova. 
 2. Aprovació del Calendari Escolar pel curs 2019-20 d’acord amb la proposta del Consell Escolar Municipal 

02/1819

Convocatòria n.: 02/1819
Dia: dilluns, 8 d’abril  
Hora: 19,10-21,00
Lloc: Superaula de Primària
Convocada per: Jordi Mauri
Convocats: Roger Bellavista, Fidel Jurjo,Cristina Benítez, Marta Martínez, Carol Estudillo, Cristina Salas, Mónica Gorgas, Lídia Llenas, Montse Grané, Alba Sillero, Andreu Font, Jordi Mauri, Sílvia de Gea, Ramon Bosch i Narcís Frigola.
Convidats: Maria Jesús Vega

Ordre del dia: 

 1. Aprovació, si s´escau de l’acta anterior.
 2. Presentació nous representants consell. Dubtes, grans línies consell escolar…
 3. Seguiment econòmic
 • Tancament de l’exercici 2018.
 • Pressupost ordinari i d’inversions (extraordinari) per a l’exercici 2019.
 1. Aprovació de les quotes per escolarització i servei de menjador pel curs 19-20.
 2. Preinscripcions pel curs 19-20.
 3. Altres: punts per treballar a l´ordre del dia del consell escolar del mes de juny.

ACORDS:

 1. L´escola es fa càrrec de la paga compensatòria (antic premi de fidelitat) i l’assumeix dins els pressupostos dels propers 8 anys.
 2. S´aprova el tancament econòmic de l´exercici 2018.
 3. Es torna a validar la quota de material didàctic a infantil a l´inici de curs.
 4. Es constata importància /imprescindibilitat de les aportacions voluntàries.
 5. Aprovació de les quotes per escolarització i servei de menjador pel curs 19-20. S´aprova  la congelació del preu de menjador.  Pel que fa a les aportacions de les famílies, s'aprova un  lleuger augment del 0,8%,  tal i com consta a la cartellera pública de la recepció.

01/1819

Convocatòria n.: 01/1819
Dia:  08/10/18
Hora: 19,10-20,45
Lloc: Superaula de Primària
Convocada per: Jordi Mauri
Convocats: Roger Bellavista, Fidel García, Daniel Rambla, Anna Gual, Carles Buetas, Genís Fernández, Núria Honrúbia, Lídia Llenas, Montse Grané, Martí Aragonés,Sílvia de Gea, Ramon Bosch i Narcís Frigola
Convidats: Olga Goset i Imma Martínez

Ordre del dia: 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2.  Aprovació del Programació Anual 2018-19 a l’etapa d’EI-EP: (Olga G.)
 • Presentació dels canvis en els equips de treball
 • Presentació dels canvis en les activitats educatives de caràcter ordinari i/o extraordinari (activitats complementàries, sortides culturals i estades d’aprenentatge, festes internes…)
 1. Aprovació del Programació Anual 2018-19 a l’etapa d´ESO-BATX: (Imma M.)
 • Presentació dels canvis en els equips de treball
 • Presentació dels canvis en les activitats educatives de caràcter ordinari i/o extraordinari (activitats complementàries, sortides culturals i estades d’aprenentatge, festes internes…)
 1. Aprovació de la Programació Anual 2018-19: aspectes globals de l’escola  (Jordi M.)
 • Presentació dels objectius preferents: Programa Educativo-Pastoral Anual
 • Presentació de les activitats educatives de caràcter extraordinari: extraescolars i menjador
 • Calendari global del curs.
 1. Breus apunts sobre el procés d’innovació pedagògica
 2. Aprovació de la subvenció de funcionament i explicació sobre la de vetlladors
 3. Resultats proves de competències bàsiques curs 17/18. 
 4. Proposta de calendari d’aquest consell pel curs 2018-19: 25 de març 2019 i 17 de juny de 2019. 
 5. Precs i preguntes

ACORDS: 

 1. Aprovació dels punts 1 al 5 de l´ordre del dia.
 2. Dates de les properes reunions
 3. Es validen acords de cursos presos el curs anterior (17/18) per part del consell escolar.
 • Prohibició telèfons mòbils per part dels alumnes en horari lectiu (excepte menjador)
 • Guixetes obligatòries a l´ESO.
 • Jornada intensiva segon cicle d´ESO els divendres.

 

 

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave