Nit solidària


Objectiu del projecte

La casa salesiana del barri de Mimboman, a Yaoundé (Camerun) té tres àrees d’acció educativa i pastoral: una parròquia, un centre juvenil i un complex escolar i professional. 

L’escola de secundària funciona des de fa 5 anys i compta amb un total de 391 alumnes.

Ha quedat petita i comparteix espais amb el centre de formació professional i, per tant, es necessita la construcció d’una nova escola amb més espai que permeti ampliar el nombre d’alumnat i completar el cicle ampliant l’oferta també al Batxillerat, obrint la porta als estudis superiors.
En l’actualitat s’hi realitzen 5 cursos de secundària.

Problemàtiques que presenta l'escola actual

– Aules amb ratio alumnat/professor massa elevat. Superior a 60 alumnes x aula.
– Instal·lacions degradades i petites.
– Comparteix espai amb l’escola de formació professional on s’imparteixen tallers de fusteria i metal·lúrgia entre d’altres. Soroll insuportable i molest durant tot el dia, ja que no hi ha separació d’espais.
– L’escola de Formació Professional necessita recuperar l’espai que li va cedir a l’Escola de Secundària (fa 5 anys) per ampliar la seva capacitat d’oferta formativa i disposar de més espais per a poder oferir una educació de més qualitat.
– Hi ha una demanda d’escolarització al barri per a la secundària que de moment l’Escola no pot assumir degut a la limitació en les seves infraestructures. Incapacitat d’oferir estudis de Batxillerat sense ampliació d’espais.
– No es disposa tampoc d’espais adequats per al servei administratiu del centre, tampoc laboratoris, ni espais per a la convivència i formació de la comunitat educativa (pares, fills, professorat, etc).

Justificació de la nova escola

– Al barri de Mimboman hi ha 20 escoles de secundària i 50 de primària. El desequilibri ja indica la falta de centres d'educació secundària.
– Els instituts públics arriben a 180 alumnes x aula, quan la llei en marca 60 com a màxim. La nova escola vol complir amb la ratio i a ser possible baixar-la a 50.
– Es necessita un edifici que reuneixi les condicions de ventilació, il·luminació, mobiliari, despatxos adequats pels responsables, aules pels laboratoris o informàtica, i l'espai per acollir tots els nivells d'educació secundària.
– Molts joves del barri han de marxar a centres d'educació secundària a 5 o 10 Km per manca de places públiques i privades en l’ensenyament secundari.
– La falta de places per a l'educació secundària porta a la corrupció. Els pares paguen als responsables dels centres d'educació secundària perquè es facin excepcions i els seus fills entrin quan no hi ha lloc.
– Amb la nova escola es crearà l’oferta formativa també per al Batxillerat.
– Es tracta d’un centre en el que es potencia l’accés a l’educació de les noies, on més del 50% de l’alumnat és femení.

Edifici amb 12 aules per a l’educació secundària amb l’ equipament i el mobiliari

 


Cost: 282.761,97 €

 

Com arriba a dissenyar-se el projecte? 

1. Els Salesians al barri de Mimboman, al Camerun, identifiquen la necessitat de la nova escola parlant amb tota la comunitat educativa. Reben el suport institucional del ministeri d’educació i del govern local.

2. Comuniquen la necessitat de promoure el projecte a l’Oficina de Desenvolupament de projectes dels salesians a la zona d’Àfrica Tropical Equatorial (ATE), amb seu a Camerun (Yaoundé). Aquesta Oficina es posa mans a l’obra per a dissenyar el projecte i buscar-ne finançament. 

3. L’Oficina de Desenvolupament dels Salesians es posa en contacte amb VOLS per veure si a través de fons públics i privats podem col·laborar en el projecte. Els hi comentem que sí i ens desplacem uns dies al terreny en el mes d’octubre de 2018 per conèixer la iniciativa de primera mà i col·laborar plegats en la formulació i disseny del projecte.

Primers passos en la construcció