Infantil

Informació

VOLEM EDUCAR INFANTS FELIÇOS I AUTÒNOMS, EN UN ENTORN D'ACOLLIDA INTEGRAL. 

 • El segon cicle d’Educació Infantil, que va dels 3 als 6 anys, és una etapa que contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits per créixer i aprendre. 

Finalitats

Les finalitats d'Infantil són…

Possibilitar que tots els infants puguin desenvolupar les capacitats que els són pròpies:

 • ser i actuar de manera cada vegada més autònoma.
 • pensar i comunicar.
 • descobrir i tenir iniciativa.
 • conviure i habitar el món.

Proposta pedagògica

Proposta pedagògica

La voluntat de ser una escola acollidora que surt en el nostre Projecte Educatiu es concreta en la creació d’unes condicions facilitadores del desenvolupament personal i l’aprenentatge:

 • A l’escola les relacions són claus. Conèixer la història de cada nen o nena és fonamental per aprendre. L’etapa és una xarxa de relacions: les que establim amb ells, però també les que fem amb les famílies i la que formem la comunitat de mestres.
 • Ambient familiar i emocionalment saludable,
 • Acompanyament personal mirant el que cada ú es capaç de fer
 • Acció tutorial i pastoral feta de manera transversal i integrada

Els ensenyaments a l'Etapa d'Infantil són més significatius que formals. És el pont entre la primera infància (amb les relacions de família, l'adquisició de la parla i de les capacitats motrius,…)  i els aprenentatges formals de l'Escola Primària. 

A la nostra escola, els infants aprenen fent, jugantpensant sobre el que fan i, sobretot, comunicant-ho i compartint-ho. Acollim la seva curiositat, els acompanyem en les descobertes i els guiem en la seva comprensió. Posem una cura especial en ajudar-los a desplegar les seves inquietuds afectives, socials, comunicatives i motrius.

Opcions metodològiques

Opcions metodològiques

A la nostra escola, partim de la capacitat lúdica de l'ésser humà i volem fer del joc un eix vertebrador del desenvolupament de l’infant.

Considerem que tot el temps és educatiu; tots els moments, de l’acollida al comiat són oportunitats per aprenentatges amb valor.

També ho són els espais. Espais que pretenen obrir finestres al món, oferir escenaris, adquirir coneixement divers.

I, sobretot, són educatives les relacions amb les persones.

L’entorn d’infantil posa a l’abast de tots els  alumnes el màxim de recursos per tal que puguin créixer:

 • el principal recurs és l’equip educatiu: mestres, tècnics d’educació infantil, mestres especialistes, auxiliar de llengua anglesa, persones d’atenció als infants, futurs mestres i tècnics en pràctiques,… De la interacció amb l’adult en sorgeixen oportunitats d’aprenentatge i guiatge que complementen les de la família.
 • un altre gran estímul pels infants són els altres nens i nenes, els companys amb qui faran camí.
 • un altre recurs és l’espai, interior i exterior:

   

   

   

   

  • sorral
  • pati
  • classes amb racons
  • sala de psicomotricitat
  • aula polivalent
 • estímuls: jocs d’interior o d’exterior, llibres, eines, disfresses, material per la creació,…
 • tecnologia: pissarres digitals, tauletes, ordinadors, projector i programari i aplicacions adequades als seus interessos i a les seves necessitats.

Act. Complementàries

Activitats Complementàries

Les activitats complementàries representen cinc hores setmanals més de classe a les etapes d’Educació Infantil i Primària on es treballen aspectes addicionals al currículum. En el cas d’Educació Infantil, serveixen per enriquir les dimensions expressives, verbals i emocionals:

 • DESCOBRIM (P3 i P4)  //  TEATRE (P5)
 • ART
 • HORA DEL CONTE
 • ENS MOVEM
 • DANSA

 

Equip docent

El nostre equip docent és:

 • Cap d'estudis: Olga Goset
 • Departament d'orientació-SAPP: Lali Martinez
 • Departament pastoral: Mònica Gorgas
 • Coordinadora Educació Infantil: Judith Nogueras
 • Equip TAC: Carlos Sicília, Joaquim Lara
   
 • P3A Maria Sans
 • P3B Mònica Gorgas​
 • P4A Laura Dansa​
 • P4B Núria Barrera
 • P5B Eva Rivas
 • P5A Georgina Modesto
 • Especialista de Música: Núria Honrubia

 

Per a més informació

Inscriu-te a les jornades de portes obertes o demana una visita privada.

Posa't en contacte amb la secretaria del centre

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave